top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Sponsori

Parteneri

Despre noi

Colegiul Consilierilor Juridici Brasov, a fost infiintat in 16.02.2004 ( Judecatoria Brasov Dosar nr. 2088/2004) in baza Legii 514/05.12.2003, potrivit dispozitiilor OG 26/2000 si in conformitate cu art. 9 si 40 din Constitutia Romaniei, ca urmare a primei Adunari Constitutive, avand drept fondatori:

Aurel GHESA, GHEORGHE Sebastian Catalin, CRACIUN Silviu Mircea, PLAIASU Nicolae, IOSIF Romeo, VULPE Alexandru George, SPIRIDON Cornel, LUCA Maria, TODORAN Ioan Iuliu, ADAM Mariana, ROTARU Mihai, MORAR Adrian şi LAZAR Mihai.

Primele organe de conducere au fost:

Decan: CRACIUN Silviu Mircea

Prodecan: TODORAN Ioan Iulian

Consiliul de conducere:

VULPE Alexandru George

ADAM Maria

SPIRIDON Cornel

LUCA Maria

GHEORGHE Sebastian Catalin

Secretar general: ROTAR Mihai 

Cenzor: VULPE Constanta

 

Ca un omagiu adus activitatii membrilor fondatori, a membrilor primelor organe de conducere, amintim si pe ceilalti Decani: D-nul STOIA Iulian, D-nul GHESA Aurel, D-nul VULPE Alexandru George, D-nul GUIMAN Ioan, D-nul MORAR Adrian, D-nul MOLDOVEANU Daniel Sorin si D-nul ROMAN Gheorghe.

 

Conducerea Colegiului

D-nul consilier juridic SPIRIDON CORNEL – DECAN

PRIM-VICEPRESEDINTELE Ordinului Consilierilor Juridici din Romania

D-na consilier juridic IANCOVICI Adriana Cristina – PRODECAN

D-nul consilier juridic BAILA Ramiro Constantin – membru titular in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-na consilier juridic MEHEDINTU Elena - membru titular in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-na consilier juridic CHERECHES Adriana Claudia - membru titular in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-nul consilier juridic SERBAN Dorin - membru titular in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-nul consilier juridic BRAUN Mihai - membru titular in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-nul consilier juridic CIORTEA Radu Mircea – membru supleant in Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov

D-na consilier juridic GROSANU Alina Nicoleta - Secretar general
D-ra consilier juridic LAZAR Evelina Elena - Trezorier

Biroul de Coordonare a Stagiului de Pregătire Profesională 

D-na consilier juridic BOIANGIU Maria - membru 

D-na consilier juridic MEHEDINTU Elena - membru 

Comisia de Disciplina 

D-na  consilier juridic ARGHIRE Verginia - Presedinte comisie

D-na  consilier juridic VISAN Ioana Viorica - membru titular

D-na  consilier juridic POPA Andreea Laura-membru supleant

D-na consilier juridic SAPUNARU Alina - membru supleant

Comisia de cenzori

D-na expert contabil BALAN Maria - Presedinte comisie

D-na consilier juridic SZEKELY Elvira - membru