top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Despre noi

Colegiul Consilierilor Juridici Brasov, a fost infiintat in 16.02.2004, in baza Legii 514/05.12.2003, potrivit dispozitiilor OG 26/2000 si in conformitate cu art. 9 si 40 din Constitutia Romaniei, ca urmare a primei Adunari Constitutive.

Primele organe de conducere au fost:

Craciun Silviu Mircea - Decan 
Todoran Ioan Iuliu - Prodecan 
Vulpe Alexandru George - membru 
Adam Mariana - membru 
Spiridon Cornel - membru 
Luca Maria - membru 
Gheorghe Sebastian Catalin - membru 
Rotaru Mihai - Secretar general 
Vulpe Constanta - cenzor

Ca un omagiu adus activitatii celorlalti presedinti, amintim pe D-nul STOIA IULIAN, D-nul GHESA AUREL, D-nul Craciun Silviu Mircea, D-nul Alexandru George Vulpe, D-nul Guiman Ioan, D-nul Morar Adrian si D-nul Moldoveanu Daniel Sorin.

Conducerea Colegiului

D-nul c.j. Roman Gheorghe -Decan
D-nul c.j. Spiridon Cornel - membru titular in Consiliul de conducere 
D-nul c.j. Baila Ramiro- membru titular in Consiliul de conducere 
D-nul c.j. Serban Dorin- membru titular in Consiliul de conducere
D-na c.j. Iancovici Adriana Cristina - membru titular in Consiliul de conducere
D-na c.j. Mehedintu Elena - membru titular in Consiliul de conducere 
D-na c.j. Iancovici Adriana Cristina - Secretar General

Biroul de Coordonare a Stagiului de Pregătire Profesională 

D-na c.j. Iancovici Adriana Cristina - membru
D-na c.j. Luca Maria - membru 
D-na c.j. Olteanu Andreea Liliana - membru 
D-na c.j. Arghire Verginia - membru supleant 
D-nul c.j. Braun Mihaly - membru supleant 

Comisia de Disciplina 

D-na  c.j. Arghire Verginia - Presedinte comisie
D-nul c.j. Spiridon Cornel - membru 
D-nul c.j. Baila Ramiro - membru
D-nul c.j. Serban Dorin -membru supleant
D-nul c.j. Braun Mihaly - membru supleant