top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Activități Curente / Noutăți

2018-04-02

  Colegiul Consilierilor Juridici Brasov, membru al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania, in conformitate cu Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic  si art. 5.1; 5.1.1; 5.1.5 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Braşov, anunţă  membrii asociaţi că pe data de 21.04.2018, ora 10:00 va avea loc la Colegiul Tehnic Mircea Cristea din Braşov, str. Turnului, nr. 3, et. 2
 

Adunarea Generală Ordinara  cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Conducere; Raportul de activitate           al Comisiei de Disciplina si al Biroului de Coordonare a Stagiului si Pregatire Profesionala pe anul 2017.

2. Prezentarea  Bilantului  de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

3. Prezentarea , discutarea şi aprobarea  Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Conducere pentru exercitiul financiar al anului 2017;

5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

6. Prezentarea , discutarea si aprobarea Proiectului de activităti pe anul 2018.

 

Toate documentele sunt puse la dispozitia membrilor C.C.J. Brasov  la sediul Colegiului, incepand cu data de 05.04.2018.

In conformitate cu prevederile art. 5.1 lit. a din Statutul C.C.J. Brasov, au  drept de vot membrii asociati participanti care au platit cotizatia la zi (luna martie inclusiv). Votul se poate exprima si prin procură sau  imputernicire care se vor depune in scris  la Secretariatul C.C.J.Braşov  cu cel tarziu  48 de ore  inainte de sedinta .

Relatii suplimentare la Secretariatul C.C.J. Brasov , telefon : 0368/438413, intre orele 10.30 - 15.30.

 

Consiliul de Conducere al C.C.J. Brasov

 


Imagini(click pt poza mare):

Click pentru poza mare