top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Activități Curente / Noutăți

2019-02-08

    

Colegiul Consilierilor Juridici Brasov, membru al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania, in conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic  si art. 5.1; 5.1.1; 5.1.5 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Brasov, anunta  membrii asociati ca pe data de 23.02.2019, ora 10:00 va avea loc la Colegiul Tehnic Mircea Cristea din Brasov, str. Turnului, nr. 3, etaj 2

 

Adunarea Generala ordinara  cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Conducere; Raportul de activitate           al Comisiei de Disciplina si al Biroului de Coordonare a Stagiului și Pregatire Profesionala pentru anul 2018.

2. Prezentarea  Bilanțului  de Venituri și Cheltuieli pentru  anul 2018.

3. Prezentarea , discutarea si aprobarea  Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.

4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Conducere pentru exercitiul financiar al anului 2018.

5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

6. Prezentare , discutarea si aprobarea Proiectului de activitati pentru anul 2019.

                7. Diverse.

Toate documentele ce vor fi prezentate in Adunarea Generala ordinara  sunt puse la dispozitia membrilor C.C.J. Brasov  la sediul Colegiului, incepand cu data de 18.02.2019.

In conformitate cu prevederile art. 5.1 lit. a din Statutul C.C.J. Brasov, au  drept de vot membrii asociati participanti care au platit cotizatia la zi (luna ianuarie  inclusiv). Votul se poate exprima si prin  procura sau imputernicire care se vor depune in scris  la Secretariatul C.C.J.Brasov cu  cel tarziu  48 de ore  inainte de sedinta.

Relatii suplimentare la Secretariatul C.C.J. Brasov , telefon : 0368/438413, zilnic de luni pana vineri, intre orele 10.30 - 15.30.

 

Consiliul de Conducere al C.C.J. Brasov

 


Imagini(click pt poza mare):

Click pentru poza mare