top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Parteneri

Activități Curente / Noutăți

2022-04-07

Catre: Colegiul Consilierilor Juridici Brasov


In atentia: Consilierilor Juridici


Referitor la: servicii de Inscriere In Registrul National de Publicitate Mobiliara


Stimate doamna/domnule consilier juridic,


      Camera de Comert si Industrie Brasov, in calitate de agent imputernicit al operatorului autorizat Camera de Comert si Industrie a Romaniei, presteaza cu promptitudine si profesionalism servicii de Inscriere si cautare In Registrul National de Publicitate Mobiliara (R.N.P.M.), avand personal calificat.

        Scopul Inscrierii In Registrul National de Publicitate Mobiliara, asa cum deducem si din denumire, este acela de a face publicitate ipotecii mobiliare şi de a stabili prioritatea fata de creditorii ulteriori. De asemenea, potentialii creditori au posibilitatea de a verifica daca sunt Inscrise contracte de ipoteca Incheiate anterior.

      In R.N.P.M. se pot Inscrie operatiunile privind ipotecile mobiliare şi operatiunile asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum şi publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi, dar fara a se limita: contracte de garantie, locatiune, consignatie, vanzare-cumparare, obligatii agricole; sechestre asiguratorii; Inscrieri In legatura cu operatiuni privind finantele publice; Inscrieri In legatura cu diferite tipuri de bunuri (autovehicule, utilaje agricole, altele decat autovehicule; creante; conturi bancare; actiuni/parti sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare; polite de asigurare; universalitati (stocuri, fond de comert sau alte asemenea universalitati); echipamente/instalatii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei Intreprinderi; paduri care urmeaza a fi taiate; minerale care urmeaza a fi extrase; recolte In general dar şi recolte ce urmeaza a fi culese; efective de animale etc.

     Pentru mai multe informatii si detalii, ne-ar face o deosebita placere sa planificam o Intalnire In cadrul careia vom avea ocazia sa ne si cunoastem!

     Daca sunteti interesat de propunerea noastra, va rog sa transmiteti un e-mail la adresa: alina.grosanu@ccibv.ro sau sa sunati la nr. de telefon 0728137736, persoana de contact Alina Grosanu.


Imagini(click pt poza mare):

Click pentru poza mare