top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Parteneri

Activități Curente / Noutăți

2024-01-30

CONVOCARE

 Asociatia “Colegiul Consilierilor Juridici Brasov”, membru al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania, in conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si art. 5.1, 5.1.1, 5.1.5 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Brasov, anunta membrii asociati ca in data de 17.02.2024, ora 10.00 va avea loc la Universitatea Spiru Haret din Brasov, str. Turnului, nr. 7 Adunarea Generala Ordinara anuala pentru anul 2024 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea: Raportului de activitate al Consiliului de Conducere; Raportului de activitate al Comisiei de Disciplina si a Raportului de activitate al Biroului de Coordonare a Stagiului si Pregatire Profesionala pentru anul 2023.

2. Prezentarea si aprobarea Bilantului pentru anul 2023.

3. Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2023.

4. Aprobarea situatiei financiare pe anul 2023.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Conducere pentru exercitiul financiar al anului 2023.

 6. Discutarea si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Proiectului de activitati pentru anul 2024.

8. Realegerea /Alegerea Decanului si Prodecanului pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

9. Realegerea /Alegerea a cinci Membri Titulari si a doi Membri Supleanti in Consiliul de Conducere pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

10. Realegerea /Alegerea Secretarului General pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

11. Realegerea /Alegerea a trei Membri Titulari si doi Membri Supleanti ?n Biroul de Coordonare a Stagiului si Pregatire Profesionala pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

12. Realegerea /Alegerea a trei Membri Titulari si doi Membri Supleanti in Comisia de Disciplina pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

13. Realegerea /Alegerea a doi Membri in Comisia de Cenzori pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 22.02.2024.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar, Adunarea Generala este reconvocata in aceeasi zi si in aceeasi locatie, la ora 10.30 cu aceeasi ordine de zi.

Toate documentele ce vor fi prezentate ?n Adunarea Generala sunt puse la dispozitia membrilor Colegiului Consilierilor Juridici Brasov in vederea consultarii la sediul Colegiului, incepand cu data de 05.02.2024.

Candidaturile se vor depune in scris la Secretariatul Colegiului Consilierilor Juridici Brasov pana maxim in data de 09.02.2024 orele 15.00, atasandu-se si dovada calitatii de consilier juridic activ, prin extras REGES (Registrul General de Evidenta a Salariatilor - aplicatia Revisal) din care sa rezulte ca in prezent are calitatea de salariat ca si consilier juridic, ori dovada raportului de serviciu in cazul altor entitati/autoritati/institutii cu care are relatia contractuala/numire in calitate de consilier juridic. A se avea in vedere si indeplinirea conditiile de vechime in profesie conform prevederilor statutare si plata la zi a cotizatiei.

In conformitate cu prevederile art. 5.1 lit. a din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Brasov, au drept de participare si de vot membrii asociaţi activi, participanţi (personal sau prin mandat scris), care si-au achitat contribuţiile aferente trimestrului anterior datei desfasurarii sedintei Adunarii Generale.

Membrii cu drept de vot isi pot exprima votul si prin mandat (procura sau imputernicire) acordat altui membru cu drept de vot; mandatele se vor comunica de catre mandant, spre inregistrare, Secretariatului Colegiului Consilierilor Juridici Brasov, cel tarziu pana la data de 16.02.2024 ora 15.00. Niciun membru nu poate prezenta mai mult de 5 mandate in cadrul sedintei AGA .

Relatii suplimentare la Secretariatul Colegiului Consilierilor Juridici Brasov, telefon: 0368/438413 sau 0771 441 920 zilnic de luni pana vineri, intre orele 10.30 - 15.30. Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Brasov.
Imagini(click pt poza mare):

Click pentru poza mare